Βελτίωση οδών πρόσβασης στην Ιερά Μονή λιγοβιτσιου Ξηρομέρου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανιαςα

 Εγκατάσταση αναδόχου για τι εργο” Βελτίωση οδών πρόσβασης ιεράς Μονής Λιγοβιτσιου Ξηρομέρου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.     Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση και συντήρηση του οδικού δικτύου με τα αντίστοιχα τεχνικά έργα (αφορά το οδικό δίκτυο από την διασταύρωση Σκουρτου προς Λιγοβιτσι μέχρι την διασταύρωση Φυτειών).Το έργο εκτελείται μέσω προγραμματικης σύμβασης της Π.Δ.Ε με το δήμο Ξηρομέρου………