Αποκαταστάθηκε η βλάβη ηλεκτρολογική !!!

Μετά από την πολύωρη καθυστέρηση το νερό επανήλθε  , Προς άλλους τους αρμόδιους χωρίς όπλα δεν πάμε στο πόλεμο!!!   

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα