Βασιλόπουλο Ξηρομέρου:Συνεχίζονται τα Τεχνικά Έργα.

Στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου συνεχίζονται τα  τεχνικά έργα της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδος περιλαμβάνει καθαιρέσεις των κατεστραμμένων τεχνικών έργων όπως συρματοκιβωτίων,

τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, αναχωμάτων και εργασίες ανακατασκευής τους στη πρότερη μορφή τους.Έγιναν καθαρισμοί της κοίτης των υδατορεμάτων από αυτοφυή βλάστηση, απορρίματα και μπάζα προκειμένου να διευκολύνεται η υδραυλική λειτουργία των υδατορεμάτων.

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα