Βαίνει προς δημοπράτηση το έργο: «Αποξήλωση Ασφαλτικού και Κατασκευή Νέου Σταμπωτού Δαπέδου σε Τμήμα του Παραλιακού Μετώπου Αστακού». Τα τεύχη δημοπράτησης.


Τον Οκτώβριο του 2020 (δείτε εδώ) σας ενημερώσαμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου, στα πλαίσια της υπ’ αριθ. πρωτ. 99/14.04.2020 πρόσκλησης της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε., που λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Αποξήλωση Ασφαλτικού και Κατασκευή Νέου Σταμπωτού Δαπέδου σε Τμήμα του Παραλιακού Μετώπου Αστακού»…..