Αφηγήσεις παλιών ιστοριών στη Κανδήλα.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Νομικού Προσώπου.
Τελευταίος σταθμός στις αφηγήσεις παλιών ιστοριών η Κανδήλα. Και στις τρεις Κοινότητες οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας για την ανάδειξη του λαϊκού μας Πολιτισμού, του ανεξερεύνητου και πλούσιου λαϊκού μας Πολιτισμού όπως και ο τίτλος του εικαστικού έργου της Ελίνας Νιάρχου που τέλει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και υλοποιείται σε συνεργασία με το Νομικό μας Πρόσωπο.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..