Αυτοψία του ΙΓΜΕ στην Μπαμπίνη.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Αντιδημάρχου Ξηρομέρου.
Μπαμπίνη. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο αυτοψία από τον υπεύθυνο γεωλόγο του ΙΓΜΕ για την Δυτική Ελλάδα κατόπιν αιτήματος του Δήμου Ξηρομέρου (θα γίνει αυτοψία και σε άλλες περιοχές). Το φαινόμενο εξελίσσεται και οι αρμόδιες υπηρεσίες το παρακολουθούν…

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..