Ασφαλτόστρωση και Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Λευκάδας

Για την αποπεράτωση των έργων:

 
  1. Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων. (στις θέσεις Άρμενο και Τράχηλος της Τοπικής Κοινότητας Συββότων) προϋπολογισμού 270.000€.
  2. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας. (στη θέση Ακόνη των Δημοτικών Ενοτήτων Καρυάς και Σφακιωτών) προϋπολογισμού 300.000€.
 
    Ολοκληρώνονται από τον Δήμο Λευκάδας δυο ακόμη έργα που, ως (προηγούμενη) Δημοτική Αρχή, σχεδιάσαμε, πετύχαμε τη χρηματοδότησή τους και δημοπρατήσαμε, για τη βελτίωση των συνθηκών αγροτικής παραγωγής και την αναβάθμιση των ραγδαία αναπτυσσόμενων τουριστικά περιοχών, οι οποίες εξυπηρετούνται από τους δρόμους αυτούς.
 
Τα έργα αφορούν στη βελτίωση του οδοστρώματος με εργασίες οδοστρωσίας πάνω στο ημιβραχώδες και σταθεροποιημένο έδαφος και των τριών δρόμων, καθώς και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, χωρίς να τροποποιηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

 
1. Οι δρόμοι για το Άρμενο και τον Τράχηλο Συββότων έχουν συνολικό μήκος 4.030m και πλάτος κυμαινόμενο από 3,50m έως 3,80m, διέρχονται από ελαιοκαλλιέργειες ενώ εξυπηρετούν και αγροτουριστικά ακίνητα.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews