Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με τον Δήμαρχο μας κύριο Τριανταφυλλάκο  τον πρωί δήμαρχο Κύριο Στάικο
την πρόεδρο του τοπικού κυρία Γριτσυπη αρετή το σύλλογο γυναικών απλοί πολίτες εκπαιδευτικοί και άλλοι πολλοί .όταν θέλουμε μπορούμε.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα