Αστακός, Φυτείες, Κουβαράς, Κανδήλα και Μύτικας στο πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Ξηρομέρου, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με 307.526,20 €. Ανατέθηκε το πρώτο ποσό που αφορά δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων.

Στις 1.11.2021 σας ενημερώσαμε ότι η πρόταση του Δήμου Ξηρομέρου για ένταξη στον καφέ κάδο (βιοαπόβλητα) έγινε δεκτή και με απόφαση στις 1.11.2021, που φέρει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΤΟΙ7Λ6-ΜΛΖ), ο Δήμος Ξηρομέρου χρηματοδοτήθηκε με 307.526,20 €, από πόρους του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ) (δείτε εδώ).
Σήμερα σας ενημερώνουμε, ότι ανατέθηκε το πρώτο ποσό από την χρηματοδότηση, που αφορά την καμπάνια ενημέρωσης των κατοίκων των οικισμών εφαρμογής του καφέ κάδου (δείτε εδώ) και αναμένουμε σύντομα να τρέξει και η δημοπρασία του υπόλοιπου μεγάλου ποσού.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι οικισμοί Αστακού, Φυτειών, Κουβαρά, Κανδήλας και του Μύτικα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..