Ασέβειας το ανάγνωσμα.

ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Ηλεκτρονικό μήνυμα και φωτογραφία συμπατριώτη μας για περιστατικό το περασμένο Σάββατο.
———————
Η ασέβεια τουλάχιστον του Σαββάτου…. Ανέβασε το κάντο ότι θες… Η απάντηση του με στυλό.
Και μην ρωτήσεις από που ήταν το όχημα…. Κατάλαβες!!!!