Αρχαίο θέατρο Φοιτιών

 

Με το υπ’ αρ. 11/21 Σεπτ. 2021 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης, εγκρίθηκε η πρόταση του Χρυσικού Πέτρου,………