Αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, για μεγάλο έργο Φωτοβολταϊκού Σταθμού εντός των ορίων του Δήμου.

Πηγή εικόνας: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) έργου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του, γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 254 MW στη θέση Ξερότοπος, Ρουγοβίτσα, Κυλφοβούνι & Κουτούπες, της ΔΕ Αλυζίας, Αστακού Δήμου Ξηρομέρου».

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..