ΑΡΘΡΟ ΘΩΜΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ : ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΝΕΑ ΚΑΠ ΤΗΣ ΕΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΝΕΑ ΚΑΠ ΤΗΣ ΕΕ  ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο του ΘΩΜΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
thomas.barmparousis@gmail.com

   Ο Αγροτοκτηνοτροφικός τομέας, που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται σκληρά στην Ελλάδα –κυρίως από το υψηλό κόστος παραγωγής και την αθρόα εισαγωγή προϊόντων με προέλευση από τρίτες χώρες αλλά και χώρες της ΕΕ με πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής– μπορεί, πλέον, να ελπίζει σε καλύτερες ημέρες…….