Απ. Κατσιφάρας* : Μείζον ζήτημα Δημοκρατίας

Αντισυνταγματική κρίθηκε από το Γ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ( ΣΤΕ ) η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα Περιφερειακά και Δημοτικά συμβούλια στις οικονομικές επιτροπές, με τις πλασματικές πλειοψηφίες των 3/5 υπέρ των Παρατάξεων των Περιφερειαρχών και Δημάρχων……