Από 01-02-2024 καθήκοντα Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ανέλαβε ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Χριπάτσιος του Νικολάου .

 

           Με την
υπ΄αριθμ. 3866 Φ. 201.1 / 22-01-2024  Απόφαση κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού
Σώματος, από 01-02-2024 καθήκοντα Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ανέλαβε ο Πύραρχος Κωνσταντίνος
Χριπάτσιος του Νικολάου.


Βιογραφικό Σημείωμα

 

Διαβάστε Περισσότερα…