Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Κατούνας


Κοινοποιήθηκε η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κατούνας προς την 6η ΥΠΕ σύμφωνα με την εισήγηση του τοπικού συμβούλου κ.Απόστολου Παπακωνσταντή για τη προσπάθεια επανέναρξης των εφημεριών στο κέντρο Υγείας”….