Με νέα απόφασή του το ΣτΕ έκρινε ως παράνομη την πράξη χαρακτηρισμού κατασκευών εντός δασικής έκτασης ως αυθαιρέτων και κατά συνέπεια κατεδαφιστέων.
Μέρος των κατασκευών είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως ανεγερθέντες σε δασική και αναδασωτέα έκταση. Βάσει όμως απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, ακυρώθηκε η προγενέστερη απόφαση σύμφωνα με την οποία η έκταση που κατασκευάστηκαν τα κτίρια είχε χαρακτηριστεί ως δασική και αναδασωτέα, ως μη νομίμως αιτιολογημένη.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews