Απόφαση Δημάρχου περί “Προληπτικής Καθυστέρησης έναρξης μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών”, την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, με ώρα έναρξης στις 10.π.μ.

Αστακός, 26.01.2022

Αριθ. πρωτ.: 740
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. ∆/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60500
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ……