Απόσπασμα από την Ιστορία του Σουλίου.

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

Από την «Ηπειρωτική Εστία» παραθέτουμε ένα, άγνωστο σε πολλούς , απόσπασμα από την Ιστορία του Σουλίου……