Αποφάσεις Κοινότητας Αστακού.

Αστακός 28.62021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισυνάπτονται τρεις πρόσφατες αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Αστακού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΑΡΕΤΗ ΓΡΙΤΣΙΠΗ….