Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη, μετατόπιση ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας, λόγω μη καταγραφής των λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Προέλευση εικόνας από Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας ”Αρχιπέλαγος”, από την επιτόπια έρευνα του τον Μάϊο του 2021, στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου Ξηρομέρου.

Με πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (8-2-2022), απορρίφθηκε η μετατόπιση ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας, λόγω μη καταγραφής των λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Η μη καταγραφή των λιβαδιών Ποσειδωνίας, είναι ένας από τους πολλούς σοβαρούς λόγους που πάσχει η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της προτεινόμενης και υπό θεσμοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας και έχει εντοπιστεί και αναδειχθεί από την Επιτροπή Αγώνα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..