Απολύμανση στο κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου στον Αστακό.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Δημάρχου Ξηρομέρου.
Χρήση υποχλωριώδους νατρίου για απολύμανση (με νεφελοψεκασμό και πέρασμα επιφανειών) και επιβεβλημένος ο καλός αερισμός του χώρου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..