Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση  στο Καραϊσκάκη Ξηρόμερου  από το μεσημέρι.

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα