Αποκατάσταση της αλήθειας κύριε Δήμαρχε

Για την πλήρη σωστή και αντικειμενική ενημέρωση των δημοτών.
Κύριε Δήμαρχε Ξηρομέρου κατά την προσφιλή σας συνήθεια ιδιοποιείται ως δικά σας επιτεύγματα κόπους και προσπάθειες άλλων.
Και συγκεκριμένα της παράταξης δυνατό Ξηρόμερο Πρώτα ο Πολίτης.
Εν προκειμένω αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της θητεία σας εντάχθηκαν έργα του Δήμου Ξηρομέρου ύψους 704.828,58 ευρώ στο Φιλόδημος 2.
Η αλήθεια που επιμελώς αποκρύπτεται είναι ότι :
Tα έργα
1)Τοποθέτηση Συνθετικού χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο τοπικής κοινότητας Μύτικα Δημοτικής ενότητας Αλυζίας.
2) << Αποπεράτωση Δημοτικού Γηπέδου Τ.Κ. Κανδήλας Δ.Ε. Αλυζίας Δήμου Ξηρομέρου >>

Εντάχθηκαν με την 1) Α.Π. 2225/14-01-2019 Πρόσκληση IV για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα << Φιλόδημος ΙΙ>> στον άξονα προτεραιότητας << Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων >> με τίτλο << κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων >> του ΥΠΕΣ. – ΑΔΑ : 6ΠΕΜ465ΧΘ7-104.


2) Η με Α.Π.ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΦ./36986/198/24-01-2019 Εντολή.
Όπως προκύπτει και από το υπ.αριθ πρωτ. 1142/12-02-2019 έγγραφο στο Δήμο Ξηρομέρου από τον τότε Υφυπουργό Κ Βασιλειάδη .
Ο φάκελος προετοιμάστηκε και αποστάλθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα πλήρες στην αρμόδια υπηρεσία, στην συνέχεια πήραμε την απόφαση που ακολουθεί.
Αριθμός Αποφάσεως Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου: 43 / 2019
Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ της Πράξης που αφορά τα υποέργα
Α) Τοποθέτηση συνθετικού χλοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο Τ.Κ. Μύτικα ΔΕ Αλυζίας.
Δήμου Ξηρομέρου Ν. Αιτωλ/νιας Προυπολογισμου 241.935,48 (ΠΛΕΟΝ 58.064,52 € ΦΠΑ) ΚΑΙ
Β) Αποπεράτωση Δημοτικού γηπέδου ΤΚ Κανδήλας ΔΕ Αλυζίας Δήμου Ξηρομέρου Ν . Αιτωλ/νιας προυπολογισμού 57.006,92 (ΠΛΕΟΝ 13.681,66 € ΦΠΑ).
Σύνολο 370.688,58 €


Αξιοσημείωτο είναι γιατί οι κ.κ. Μαντζαρης, Τζαχρήστας, Σαμαλέκος Σιωπούν.
Καλούμε τον Δήμαρχο έστω και τώρα πρός αποκατάστασον της αλήθειας.

             ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Ακολουθούν φωτογραφίες αποφάσεων και δημοσιεύσεων σε τοπικά  μπλογκς


Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/