Αποκατάσταση πρόσβασης στις παραλίες Βελά και Απρογυάλι.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Δημάρχου Ξηρομέρου.

Αποκατάσταση οδών πρόσβασης στις παραλίες Βελά και Ασπρογυάλι…

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..