Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι του Μύτικα.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου
Κοινότητας Μύτικα.
Επισκευή στα φώτα του λιμανιού και αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..