Αποκαταστάθηκε σήμερα η ζημιά στο δίκτυο της ΔΕΗ που προερχόταν από καλώδιο που ήταν βραχυκυκλωμένο στην περιοχή του λιμανιού κοντά στη καντίνα. Σε αυτό οφειλόταν η συσκότιση σε μεγάλο κομμάτι του Μύτικα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες.
Με τη συνεργασία της ΔΕΗ, ενός γερανού και ενός ηλεκτρολόγου η ζημιά αποκαταστάθηκε.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μύτικα

Δημήτρης Φάρρος

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS