Αποδοχή ποσού 39.680 € από το Πράσινο Ταμείο. Σκοπός η «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Ξηρομέρου».

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, έγινε αποδοχή του ποσού των 39.680 € με σκοπό την «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Ξηρομέρου».
Άλλη μία χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για τον Δήμο Ξηρομέρου, κατόπιν την προτάσεως του τον Δεκέμβριο του 2021 (δείτε εδώ) και της ένταξης της πρότασης του τον Φεβρουάριο του 2022 (δείτε εδώ).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..