ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΗ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Με την υπ. αριθμ. 157/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π Μεσολογγίου, παραχώρηθηκε στον ΤΟΕΒ Νεοχωρίου ένα πολύ μικρό δωμάτιο στο Δημοτικό κτήριο του Νεοχωρίου (παλαιό Δημαρχείο Οινιάδων) για να στεγάσει τα γραφεία του, και το οποίο ήταν σε αχρησία για πολλά έτη…..