Απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, στο δρόμο προς τα Βλυζιανά, ερχόμενοι από Βασιλόπουλο.

  

Ημερομηνία, 12.12.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι έκλεισε λόγω καθίζησης του οδοστρώματος ο δρόμος προς τα Βλυζιανά, ερχόμενοι από Βασιλόπουλο και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διέλευση του, γιατί έχει φύγει όλος και είναι πολύ επικίνδυνος…….