Απίστευτα κι όμως… αγρινιώτικα «Πάλι “πατούρα” είσι;»

 


του Λ. Τηλιγάδα

Ο Γάκιας δούλευε χρόνια στις αποθήκες του
Παπαστράτου. Και όχι μόνο αυτός αλλά και ο πατέρας του και η μάνα του
και τα αδέρφια του. Όλη η οικογένεια εργάτες στου Παπαστράτου. «Μην
ακούτι, π’ λένι ότ’ σόι πάει του βασίλειου»… τον θυμούνταν κάποιοι να
λέει. «Κι η εργατιά σόι πάει… Σόι καταραμένο!!! Κι γράμματα να μάθ’ς κι
επιστήμουνας να γίν’ς, άμα πιριμέν’ς του μερουκάματου, πάλι ιργάτης
περνιέσαι, γι’ αυτόν που σ’ του δίν’».

Διαβάστε Περισσότερα…