Αξιότιμε Αντιδήμαρχε τα σκουπίδια και τα μπάζα στο Νεκροταφείο Μύτικα και αλλού κείνται χαμαί .!!!

Αξιότιμε Αντιδήμαρχε

Κύριε Κώστα Μπαμπούρη
Τα σκουπίδια και τα μπάζα στο Νεκροταφείο Μύτικα και αλλού κείνται χαμαί( είναι χάμου –κατά ‘ ης , που λέει και ο λαός μας ) ……