Ανυπότακτο Αγρίνιο: Η ομόφωνη απόφαση για να τιμηθεί η μνήμη του Αριστείδη Μπαρχαμπά

Ομόφωνη απόφαση τιμής


Στις 24 Ιανουαρίου 2022 καταθέσαμε στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω αίτημα με θέμα: «Λήψη απόφασης για να τιμηθεί η μνήμη του Αριστείδη Μπαρχαμπά». Το αίτημα αυτό ανέφερε:…..