Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας: Η άποψή μας για τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Η επερώτηση μας προς την Περιφερειακή Αρχή.

Συμπολίτες της Αιτωλ/νίας.
Η περιφερειακή παράταξη ”Αντίσταση Πολιτών Δ. Ελλάδας” θεωρεί ότι ο τομέας τα ενέργειας και των καυσίμων είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας για το λαό και την χώρα μας. Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές καυσίμων και η παραγωγή Ενέργειας με ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο και μόνο ενός κοινωνικοποιημένου φορέα σε μια κοινωνική εξουσία.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..