Αστακός, 10/12/2019

Αρ. πρωτ.: 10605

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Ξηρομέρου»

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%…..

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews