Ανοικτή επιστολή – Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στην λήψη των αποφάσεων.

Ημερομηνία, 11.2.2024
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ:
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Θέμα: Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στην λήψη των αποφάσεων.
Κυρία και κύριοι βουλευτές του Νομού μας.
Την Τρίτη 13/02/24 στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων συζητείται το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διάταξη για την φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την ζώνη της αγροτικής ανάπτυξης».
Το ενδιαφέρον μας είναι για το άρθρο 18: «Ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 17 Ν. 4282/2014».
Η παρ. 3 του άρθρου 17 Ν. 4282/2014 (Α’ 182) περί ίδρυσης, επέκτασης και μετεγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..