Ανθή Γιαννούλου: Ενημερωτική Ημερίδα για την Π Ο Α Υ ( βίντεο)

Ανθή Γιαννούλου, επιστημονικός συνεργάτης Δήμου Ξηρομέρου και της Επιτροπής Αγώνα. Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω


Παρουσίαση του νομικού πλαισίου πάνω στο οποίο στηρίζεται η Π.Ο.Α.Υ……