Ανεξαρτητοποιήθηκε ο πρώην αντιδήμαρχος Κώστας Λαϊνάς


Ανεξάρτητος,
  δημοτικός  σύμβουλος είναι πλέον ο πρώην αντιδήμαρχος Κώστας Λαϊνάς ………