Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην «Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000» του ΥΠΕΝ από τον Δήμο Ξηρομέρου, για τις επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στον θαλάσσιο χώρο, στο βυθό και στις ακτές.

Με την απόφαση 87/2020 τον Αύγουστο του 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου αποφάσισε, ότι ο Δήμος Ξηρομέρου πρέπει να εναντιωθεί στο συγκεκριμένο προτεινόμενο σχεδιασμό χωροθέτησης της  Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, που προβλέπει την δέσμευση 41.000 στρεμμάτων θαλασσίου χώρου αποκλειστικά για ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών σε βιομηχανική κλίμακα και την δέσμευση αγνώστου αριθμού στρεμμάτων χερσαίου χώρου και χωροθέτησης, για ανάπτυξη των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..