Αναφορά βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για θέματα υγειονομικής προστασίας αστυνομικών υπαλλήλων

Με παρέμβασή τους οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, Γιάννης Ραγκούσης και Τρύφων Αλεξιάδης φέρνουν στη Βουλή αιτήματα των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά σχετικά με την προστασία των αστυνομικών από κινδύνους έκθεσης στον κορονοϊό, την περίοδο της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε.

Οι Βουλευτές κατέθεσαν ως αναφορά έγγραφο των Αστυνομικών Ενώσεων με το οποίο αιτούνται την τοποθέτηση σταθερού άθραυστου υαλοπίνακα στα οχήματα με τα οποία γίνονται προσαγωγές ή συλλήψεις, για τον διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων, ενώ ζητούν παράλληλα να καθοριστεί σαφώς η αρμοδιότητα των υπηρεσιών για τη χορήγηση υγειονομικού υλικού στις περιπτώσεις μετακινήσεων αστυνομικών.

Τέλος, ζητούν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τη σχετική ενημέρωση για τις ενέργειες που πρόκειται να λάβει για την επίλυση των θεμάτων.
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά
προς τoν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Θέμα: Αίτημα Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων για τοποθέτηση σταθερού άθραυστου υαλοπίνακα στα υπηρεσιακά οχήματα για τον διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων και χορήγηση υγειονομικού υλικού
Οι Βουλευτές Γεροβασίλη Όλγα, Ραγκούσης Γιάννης, Αλεξιάδης Τρύφων καταθέτουν ως αναφορά το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 401/4 της 05.04.2020 των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, με το οποίο αιτούνται τη λήψη μέτρων διαχωρισμού των πίσω καθισμάτων εντός των αστυνομικών οχημάτων, καθώς και τη χορήγηση υγειονομικού υλικού σε περίπτωση μετακίνησης αστυνομικών σε άλλη υπηρεσία.
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.
Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας.
Αθήνα, 08-04-2020
Οι καταθέτοντες Βουλευτές
Αλεξιάδης Τρύφων
Γεροβασίλη Όλγα
Ραγκούσης Γιάννης

Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/