Αναμνήσεις έθιμα Φυτειωτών : O γανωτής ή καλατζής

πηγή facebook : Αναμνήσεις έθιμα Φυτειωτών 


<<O γανωτής ή καλατζής>> 

Με το πέρασμα των χρόνων, καθώς ο τρόπος ζωής , οι ανάγκες των ανθρώπων και ο τρόπος παραγωγής πολλών προϊόντων αλλάζουν, πολλά επαγγέλματα εξαφανίζονται ή αντικαθιστούνται από άλλα που έχουν να κάνουν με το σύγχρονο τρόπο ζωής…..