Ανακοίνωση υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης για νέους Γεωργούς εντός του Μαΐου.

Ημερ.: 11/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 16
ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Τ.Κ.: 3200
Τηλ.: 2631027576, Φαξ: 2631027574
Ηλ. Ταχ.: kdmesologgi@gmail.com
Πληρ.: ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ θα ξεκινήσει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, από τον MAIO του 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» Υπομέτρο 6.3 Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..