Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
www.mousikart.gr
mousikart2019@gmail.com
1/4/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Με το παρόν Δελτίο Τύπου -Υπόμνημα η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων επιθυμεί να εξειδικεύσει τα αιτήματά της και να ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους για μία ακόμα φορά υποχρεωνόμαστε να διαμαρτυρηθούμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματα των παιδιών μας, μαζί με τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς τους……