Ανακοίνωση δημιουργίας και λειτουργίας φόρμας υποβολής για αιτήματα – παράπονα δημοτών.

Αστακός, 14.01.2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΣΤΑΚΟΣ 300 06
ΤΗΛ.: 26463 60500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΩΝ. 

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των Δημοτών για αιτήματα – παράπονα που υφίστανται ή τυχόν δεν έχουν διεκπεραιωθεί έγκαιρα και του ελέγχου των διαδικασιών που ακολουθούνται εντός των υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε πως στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosxiromerou.gr, έχει δημιουργηθεί στην αρχική σελίδα η ενότητα:…..