Ανακοίνωση από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας και πλέον η τροφοδοσία της δεξαμενής γίνεται με την απαιτούμενη παροχή νερού (660 κυβικά την ώρα). Η πίεση στο δίκτυο ύδρευσης αυξάνει και στις επόμενες ώρες θα ομαλοποιηθεί και θα φτάσει στα κανονικά επίπεδα……