«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πως θα πάρετε Ζεστό χρήμα για σπίτια, έως 10.000 ευρώ και γερή προκαταβολή… μπροστά


Μια κάποια λύση για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση αποτελεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».
Το ανώτερο ποσό της επιδότησης για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και μέχρι του 40% της συνολικής δαπάνης, με δυνατότητα προκαταβολής του 50%.

Στις δαπάνες μπορούν να συμπεριληφθούν οι εργασίες για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή δαπέδων, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, πλακιδίων, χρωματισμών.

Επίσης, προβλέπονται οι δαπάνες για αγορά των αναγκαίων υλικών, δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις εργασίες και δαπάνες μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών, εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών.

Όσο πιο παλιό το ακίνητο και όσο πιο μεγάλη η επιφάνεια του ακινήτου, τόσο αυξάνεται και το κόστος, με δύο χώρους, το μπάνιο και την κουζίνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των ανακαινίσεων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανακαίνιση έως 12.500 κατοικιών, μέσω επιδότησης συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας, για ένα ακίνητο με χρήση κατοικίας, εφόσον διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%, το ακίνητο έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, οι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε έτη.
.dnews.gr

Το άρθρο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πως θα πάρετε Ζεστό χρήμα για σπίτια, έως 10.000 ευρώ και γερή προκαταβολή… μπροστά εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – Xiromeropress.gr.