Αναδημοσιεύση παλαιότερης δημοσίευσης μας το 2019: Ένα σύντομο ιστορικό – ενημέρωση για τον βιολογικό Βάρνακα – Κανδήλας και Μύτικα και που βρισκόμαστε σήμερα.

Επειδή μας το ζητήσατε, αναδημοσιεύουμε ένα σύντομο ιστορικό της προσπάθειας να αποκτήσει η Δ.Ε. Αλυζίας βιολογικό καθαρισμό, όπως το είχαμε δημοσιεύσει στις 10 Δεκεμβρίου 2019.
——————————
Επειδή μας το ζήτησαν πολλοί αναγνώστες μας, σας δίνουμε μία περιληπτική ενημέρωση για το ιστορικό του βιολογικού Βάρνακα, Κανδήλας και Μύτικα και που βρισκόμαστε σήμερα.
Το 2009 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια επί Δημάρχου Αλυζίας κ. Δημήτρη Τριποτσέρη και όπως είναι το φυσιολογικό, ξεκινήσαμε με το να μελετηθεί το έργο.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..