Ανάψαν τα φώτα στο παραλιακό μέτωπο στον πάνω Μύτικα.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Προέδρου Κοινότητας Μύτικα.
Δεύτε λάβετε φως. Μετά από αρκετά χρόνια στο σκοτάδι φωτίζεται σιγά σιγά το παραλιακό μέτωπο του Μύτικα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..