ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης του Girolamo (1757)
O παλαιός  οικισμός
Pagliampela

        Στην Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, η Αμφικτιονία Ακαρνάνων βρέθηκε στις συγκλίσεις των τεσσάρων ροών από τις παλιές πηγές του Μοναστηρακίου
-Τον Βέρδα, -την Σαλβίνα, -την Κορπή και -τη Κυρά Βρύση. 
          Σκοπός μας ήταν να εντοπίσουμε την παλιά επισκοπή Βονδίτζης το Vescovate (πισκόπι)  του Μοναστηρακίου. Οδηγός μας ο Δημήτρης Μαντζάνας, προσωπικός μου φίλος και συμμαθητής στο Γυμνάσιο…..

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews