Αμφικτιονία Ακαρνάνων – Απόγονοι οπλαρχηγού Ναστα Ζέρβα.

 

25η Μαρτίου 2022. Οι Ιεροί τόποι, παραμένουν Ιεροί. Αμφικτιονία Ακαρνάνων – Απόγονοι οπλαρχηγού Ναστα Ζέρβα…….